چشم انداز

طرح سفیران سلامتی، با محوریت خودمراقبتی به منظور حفظ حیات و ارتقای سلامت خانواده ها انجام می شود. در این طرح، هر سفیر سلامتی باید دارای یک برنامه­ ریزی فردی برای خودمراقبتی باشد و کلیه دوره های آموزشی لازم برای خود و اعضای خانواده اش را بگذراند. تلاش بر این است تا تمامی سفیران، در فعالیت­های بهداشتی گروهی و جمعی مشارکت داشته باشند و در تشکل های مردمی حامی سلامت و شوراهای محلی، استانداری و فرمانداری شهر خود عضو شوند. همچنین بسیار حائز اهمیت است تا تعدادی از افراد برای خانوارهایی که سفیر سلامت ندارند، نقش سفیر سلامتی افتخاری را ایفا نمایند. با این رویکرد که در آینده ­ای نه چندان دور، تک تک خانواده ­های ایران دارای سفیر سلامتی باشند و سطح آگاهی عمومی از بهداشت و سلامت به طرز چشمگیری در کشور ارتقا یافته و نظاره­ گر احساس رضایت و شادی در چهره تمامی مردم ایران باشیم.