طرح سفیران

طرح سفیران سلامتی، در راستای ارتقای سطح سواد سلامت و بهبود بهداشت کشور اجرا شده است. طی این طرح، از هر خانوار باید یک نفر آموزش­های لازم برای تبدیل به یک سفیر سلامتی را ببیند. با این طرح، کشور از سمت بیماری محور بودن به سمت سلامت محور بودن حرکت کرده است. در گذشته یکی از دغدغه ها و شعارهای مسئولان، «سلامت برای مردم» بوده است، در صورتی که طی چند سال گذشته بر شعار «سلامت برای مردم، با مردم و توسط مردم» تاکید و پافشاری شده است. برای تحقق این شعار، هر خانه نیازمند یک سفیر سلامتی است تا آموزش های لازم را توسط متخصصان دریافت کرده و بتواند از سلامت خود و خانواده اش مراقبت نماید. یکی از اهداف طرح سفیران سلامتی، پوشش همگانی سلامت بوده است که بر اساس آن برنامه ریزی هایی برای مردم در راستای خودمراقبتی در نظر گرفته شده تا افراد در کنار تلاش های پزشکان و مسئولان، در جهت بهبود وضعیت سلامت خود، خانواده و اطرافیانشان تلاش کنند. بر اساس طرح سفیران سلامتی، توسعه ارتباط با خانواده‌ها، گروه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی برای ارتقای سلامت به طرز چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. افرادی که علاقه مند به حوزه سلامت هستند، می توانند یک سفیر سلامتی باشند و در راستای ارتقا سلامت خود و خانواده شان نقش مهمی را ایفا نمایند.