اهداف

  • فراهم نمودن شرایط و زیر ساخت های خود مراقبتی که منجر به توانمند سازی افراد جامعه شود.
  • ترویج فرهنگ خود مراقبتی در بین عموم مردم
  • بالا بردن دانش و آگاهی عمومی در مورد خود مراقبتی، بهداشت و سلامتی
  • کمک به اصلاح شیوه های زندگی
  • ایجاد بستری مناسب برای بالابردن آگاهی افراد نسبت به بیماری ها و ارزیابی علائم
  • کاهش هزینه های سلامت و افزایش رضایت بیماران